Fiskeläget Rovögern/Rovan

Fiskeläget Rovögern/Rovan är ett av de äldsta och anrikaste fiskelägena utmed Norrlandskusten och har varit aktiv fiskehamn sedan urminnes tider. På den tiden fanns ett tjugotal aktiva båtlag som fiskade framförallt strömming och lax.

I början av 1900-talet fanns det bara en stig från Täfteå by och på 40-talet diskuterades anläggande av en fiskehamn i åmynningen i Täfteå (Strana). Muddring skulle emellertid bli för kostsamt och man bestämde sig för att fortsätta och satsa på Rovögern/Rovan.

I mitten av 50-talet erhölls statsbidrag för byggande av väg, kaj och vågbrytare  i utbyte mot att ön skulle tillhöra Fisket. 1965 fick Rovögern elektricitet och telefoner. 1985 startade sophämtning och 1989 började Postverket med lantbrevbärartjänster.

Utefter Rovögersvägen finns idag över 125 permanentbostäder och över 250 fritidsbostäder.

Ljusboj till flottskötar
En fotogenlykta var monterad på en träram som flöt på vattnet. Med ljusbojens hjälp kunde flottskötarna lokaliseras i mörker. Bojen fungerade också som varningslampa för timmerbogserare m.fl. som kunde vara i farten.

VÄLKOMMEN TILL FISKEKROGEN VID HAVET!

Historia fiskeläge om Rovögern/Rovan